ดาราศาสตร์

<<<ควอซาร์ วัตถุที่ปล่อยพลังงานมหาศาล แกนกลางอาจเป็นหลุมดำ! ควอซาร์ (วัตถุเสมือนดาวฤกษ์) มันอยู่ใกล้ขอบของจักรวาล ค้นพบในปี 1963 นักดาราศาสตร์ประหลาดใจว่า วัตถุดังกล่าวซึ่งเปล่งแสงได้ใกลหลายพันล้านปีแสง จะต้องปล่อยพลังงานออกมาจำนวนมหาศาล
<<< ระบบดาวคู่ ( Binary star )<<< วิธีการตรวจจับ 'คลื่นแรงโน้มถ่วงของไอสไตน์'


<<< งานบรรยายเกี่ยวกับจักรวาล โดยศาสตราจารย์ฮอว์คิง (Stephen Hawking)เข้าสู่หลุมดำ (Into a Black Hole, 2008)
จุดกำเนิดของจักรวาล (The Origin of the Universe, 2005)
ความสวยงามและจุดสิ้นสุดของฟิสิกส์(Godel and the End of Physics, 2002)
ข้ามเวลาและอวกาศ (Space and Time Warps, 1999)
จุดเริ่มต้นของเวลา (The Beginning of Time, 1996)
ชีวิตในจักรวาล (Life in the Universe, 1996)