ระบบดาวคู่ ( Binary star )
      ดาวคู่ (อังกฤษ: Binary star) คือ ดาวฤกษ์สองดวงโคจรรอบจุดศูนย์กลางมวลของทั้งสอง การวิจัยเมื่อเร็วๆนี้ ชี้ให้เห็นว่า ดาวฤกษ์ส่วนใหญ่ในดาราจักรทางช้างเผือกของเรา เป็นระบบดวงเดี่ยวมากกว่าระบบดาวคู่  ดาวคู่ไม่เหมือนกับกับดาวแฝด (Double star)
ส่วนใหญ่จะร้อนมาก และมีแสงสว่างสูง จะอยู่กันเป็นคู่


ดาวที่มวลมากกว่า จะมีชีวิตที่สั้นและมีวิวัฒนาการฃรวดเร็วกว่า


ภาพแสดงให้เห็นชีวิตคู่ที่สดใส


ดาวดวงใหญ่กว่า ดึงดูดวัสดุจากอีกดวงดาวที่ถูกดูดจะหมุนเร็วขึ้น
และเปลี่ยนรูปร่าง
ดาวหลักกลายมาเป็นดาวขนาดเล็ก
และร้อนกว่า และสูญเสียมวลไป


ดาวหลักระเบิดออกมา