เมื่อไหร่ที่ก้อนเมฆจะมีรูปร่างเป็นฟอง? (เมฆ Mammatus)

เมฆ Mammatus ที่ Nebraska
โดยปกติ เมฆจะมีรูปร่างแบนเป็นแผ่น ก้อนเมฆที่เป็นฟองเกิดจากปัจจัยดังต่อไปนี้รวมกัน
  1. อากาศร้อนชื้นลอยขึ้นไปที่สูง แล้วอากาศดังกล่าวเย็น จึงกลั่นตัวเป็นหยดน้ำ
  2. อุณหภูมิที่เหมาะสม
  3. ความสูงที่เหมาะสม

ชื่อบทความ Mammatus Clouds over Nebraska
Image Credit & Copyright: Jorn Olsen Photography