ยาน Philae ลงจอดบนดาวหาง C67/P เรียบร้อยแล้วคำอธิบาย: ภารกิจการลงจอดบนดาวหางเป็นไปอย่างปลอดภัย ภาพด้านบน เป็นภาพของพื้นผิวของ C67 / P-Churyumov Gerasimenko ในขณะที่กำลังลงจอด ยาน Philae เด้งขึ้นสองครั้งก่อนที่จะหยุดนิ่ง จากนั้นยาน Philae ก็ส่งภาพพื้นผิวดาวหางกลับมา ทัศนียภาพของพื้นผิวดาวหางนี้แสดงให้เห็นว่ายานลงจอดในบริเวณไกล้โขดหินขนาดใหญ่ ซึ่งทำให้แผงโซล่าเซลล์รับแสงได้น้อยกว่าที่ควร เครื่องมือการสำรวจที่ติดไปกับPhilae  ยังคงทำงานเป็นปกติ

ชื่อบทความ Welcome to a Comet
Image Credit: ESA/Rosetta/Philae/CIVA
ที่มา http://apod.nasa.gov/apod/ap141114.html