รถแลนด์โรเวอที่ใช้ตรวจหาก๊าซมีเทนบนดาวอังคาร

เทคโนโลยีอวกาศพัฒนาโดยนาซ่า
เทคโนโลยีอวกาศพัฒนาโดยนาซ่า

       รถแลนด์โรเวอที่ใช้สำรวจพื้นผิวดาวอังคาร กำลังค้นหาก๊าซมีเทนบนดาวอังคาร โดยใช้อุปกรณ์ที่ดัดแปลงมาจากอุปกรณ์ที่ใช้ตรวจสอบการรั่วไหลของก๊าซจากบนโลก

       วิศวกรของนาซา โดย Jet Propulsion Lab ในพาซาดีนา แคลิฟอร์เนีย ต้นแบบการพัฒนาเทคโนโลยีเลเซอร์ตามล่าหาร่องรอยของก๊าซมีเทนบนดาวเคราะห์แดง ซึ่งอาจเป็นสัญญาณของสิ่งมีชีวิตบนดาวอังคารก็เป็นได้ แต่ก๊าซมีเทนยังเป็นหนึ่งในองค์ประกอบหลักของก๊าซธรรมชาติบนโลก ดังนั้น บริษัท California-based Pacific Gas and Electric Company (PG&E) ซึ่งเชี่ยวชาญเรื่องการค้นหาก๊าซ จะเทคโนโลยีเข้ากับรถแลนด์โรเวอร์ มันจะสามารถใช้งานได้อย่างสะดวกและมีประสิทธิภาพ

       บริษัท PG & E ผู้ผลิตกระแสไฟฟ้ารายใหญ่ บริษัทนี้จ่ายกระแสไฟให้รัฐแคลิฟอร์เนียเกือบ 40 เปอร์เซ็นต์ หลายคนมีความเห็นว่าก๊าซธรรมชาติเป็น "เชื้อเพลิงสะพาน" ที่จะช่วยให้มนุษย์เลิกใช้ถ่านหินและผลักดันไปสู่สังคมสีเขียว หรือใช้แหล่งพลังงานหมุนเวียนอื่นๆ แต่ก๊าซธรรมชาติก็มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเช่นกัน รวมถึงความปลอดภัยท่อส่งก๊าซด้วย

ที่มา http://www.space.com/27378-mars-rover-laser-tech-gas-leaks.html