ระบบลิฟที่เคลื่อนที่ได้นิ่งมาก | Elecators keep Coin Stand


ปัญหาหลัก ๆ ของลิฟที่มีความเร็วสูงคือห้องโดยสารมักจะแกว่งในขณะที่เคลื่อนที่เร็ว ด้วยเหตุนี้ทางบริษัท Mitsubishi Electric จึงได้พัฒนาระบบ Active Roller Guide ซึ่งช่วยให้ลิฟท์เคลื่อนที่ได้นุ่มนวล และยังพัฒนาห้องโดยสารใหมีขนาดใหญ่ขึ้นอีกด้วย

เทคโนโลยีนี้มีความนุ่มนวลจนกระทั้งว่าเหรียญที่อยู่บนลิฟท์ที่กำลังเคลื่อนที่ยังสามารถตั้งอยู่ได้โดยไม่พลิกคว่ำ