บันใดเลื่อนทรงโค้ง | Spiral Escalators

ในปี ค.ศ. 1985 บริษัท Mitsubishi Electric สามารถผลิตบันใดเลื่อนทรงโค้งได้สำเร็จ ตลอด 25 ปี ต่อมา มีเพียง Mitsubishi Electric ที่รับติดตั้งบันใดเลื่อนแบบโค้ง

บันใดเลื่อนแบบนี้มีความราบลื่นเป็นปกติเหมือนบันใดเลื่อนทั่วไป