ตึกสูงที่สุดที่ใช้ทดสอบลิฟท์ | Elevator Testing Tower

ตึกที่ใช้สำหรับทดสอบลิฟท์ความเร็วสูง
เพื่อที่จะได้ลิฟท์ที่มีขนาดใหญ่และมีความเร็วสูง ทาง Mitsubishi Electric ได้สร้างตึกขึ้นมาเพื่อทดสอบลิฟท์ อาคารจะมีระบบรักษาความปลอดภัยอย่างเต็มที่ เพื่อให้ทุกอย่างราบรื่น

อาคารนี้ถูกสร้างขึ้นในประเทศญี่ปุ่น มีความสูงประมาณ 173 เมตร ซึ่งเป็นตึกทดสอบลิฟท์ที่มีความสูงที่สุดในโลก