หางของกาแลคซี่ลูกอ๊อด | จักรวาล

(กาแลคซี่ลูกอ๊อด หรือ Tadpole Galaxy
หรือ Arp 188)
      ทำไมกาแล็คซี่นี้ถึงได้มีหางยาว? ภาพทิวทัศน์ที่งดงามนี้ ได้มาจากข้อมูลภาพมรดกฮับเบิล กาแลคซี่ที่ห่างไกลนี้ เป็นชนิดก้นหอย ชื่อ "Arp 188" หรือ "กาแลคซี่ลูกอ๊อด"

      กาแลคซี่ลูกอ๊อดอยู่ห่างจากโลกประมาณ 420,000,000 ปีแสง ไปทางกลุ่มดาวที่อยู่ตอนเหนือของ 'Draco ' หางที่สะดุดตาของมันมีความยาว 280,000 ปีแสง ซึ่งเป็นกระจุกดาวสีฟ้าขนาดใหญ่ที่สดใส

      สิ่งที่ทำให้มันมีลักษณะเช่นนี้คือ มีกาแลคซีขนาดเล็ก เดินทางผ่านมาด้านหน้าของกาแลคซีกาแลคซี่ลูกอ๊อด (Arp 188) (จากขวาไปซ้ายในภาพนี้) ในระหว่างการเผชิญหน้าอย่างใกล้ชิด แรงดึงดูดของกาแลคซีที่ผ่านมา ได้ดึงเกลียวนอกของกาแล็กซีลูกอ๊อด ซึ่งประกอบด้วยก๊าซและฝุ่น จึงกลายเป็นหางที่งดงาม

      กาแลคซีผู้บุกรุก อยู่ด้านหลังของกาแลคซี่ลูกอ๊อดประมาณ 300,000 ปีแสง สามารถมองเห็นผ่านแขนของเกลียวที่มุมขวาบน ในอนาคต กาแลคซี่ลูกอ๊อดมีแนวโน้มที่จะไม่หาง เพราะหางของมันจะกลายเป็นกลุ่มของกระจุกดาว

ชื่อบทความ Arp 188 and the Tadpole's Tail
Image Credit: Hubble Legacy Archive, ESA, NASA;
Processing & Copyright: Joachim Dietrich
ที่มา http://apod.nasa.gov/apod/ap140825.html