สนามทดสอบรถในอิตาลี Nardò Ring

สนามทดสอบรถในอิตาลี Nardò Ring
สนามทดสอบรถในอิตาลี Nardò Ring
Nardò Ring ตั้งอยู่ในแคว้นปูลยา ทางตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศอิตาลี เป็นสนามที่ใช้ทดสอบความเร็วรถ สร้างขึ้นในปี 1975 ขนาดของสนามมีความยาว 12.5 กิโลเมตร โดยเลนนอกสุดสามารถทดสอบรถที่มีความเร็วได้สูงสุดถึง 240 กิโลเมตรต่อชั่วโมง และมีโค้งในรูปแบบต่างๆเพื่อใช้ในการทดสอบ

ที่มา https://www.facebook.com/samrujlok/photos/a.478177772225.261896.146609607225/10152530816787226/?type=1&theater