เพลี้ยกระโดดหน้าตาน่ารัก Derbid Planthopper

เพลี้ยกระโดดหน้าตาน่ารัก Derbid Planthopper
Derbid Planthopper เป็นแมลงในวงศ์ Derbidae ถือเป็นแมลงที่กระจายพันธุ์อย่างกว้างขวางโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่เขตร้อนทั่วโลก ลักษณะเป็นแมลงที่มีขนาดเล็กมีความยาวประมาณ 2-3 มิลลิเมตร มีปีกที่ยาว โดยทั่วไปแล้วพวกมันจะกินไม้พุ และเชื้อราเป็นอาหาร (Photo : Atul )

ที่มา https://www.facebook.com/samrujlok/photos/a.478177772225.261896.146609607225/10152530788597226/?type=1&theater