พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำในกรุงลอนดอน

พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำในกรุงลอนดอน
Sea Life London Aquarium หรือ London Aquarium ตั้งอยู่ในอาคารชุดเคาน์ตี้ฮอลล์ ริมฝั่งแม่น้ำเทมส์ ใกล้กับลอนดอนอาย และหอนาฬิกาบิ๊กเบน ในกรุงลอนดอน ประเทศสหราชอาณาจักร ได้ทำการตรวจสุขภาพประจำปีของสิ่งมีชีวิตกว่า 6,600 ชีวิต โดยมีทั้งม้าน้ำขนาดเล็กถึง 15 ตัว รวมไปถึงกบลูกศรพิษที่หนักเพียง 0.4 กรัม

ที่มา https://www.facebook.com/samrujlok/photos/a.478177772225.261896.146609607225/10152538516797226/?type=1&theater