เพนกวินที่เล็กที่สุดในโลก | Little Penguin

Little penguin เพนกวินที่เล็กที่สุดในโลก
เพนกวินน้อย จัดเป็นเพนกวินชนิดที่มีขนาดเล็กที่สุดในบรรดาเพนกวินทั้งหมด มีความสูงประมาณ 33 เซนติเมตร จนถึงประมาณ 43 เซนติเมตร น้ำหนักเพียง 1.5 กิโลกรัม ขนที่ส่วนหลังสีฟ้าหรือสีน้ำเงิน มีจะงอยปากสั้นสีดำ และเป็นเพนกวินเพียงชนิดเดียวที่เมื่อเดินแล้ว หัวจะทิ่มลงไปข้างหน้า ไม่ตั้งตรงเหมือนเพนกวินทั่วไป

ที่มา https://www.facebook.com/samrujlok/photos/a.478177772225.261896.146609607225/10152532968077226/?type=1&theater