เห็บที่ก่อให้เกิดโรคแพ้เนื้อ | เห็บ Lone star tick

Lone star tick เห็บที่ก่อให้เกิดโรคแพ้เนื้อ
เมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้นักวิทยาศาสตร์เริ่มสังเกตอาการที่แปลกของคนไข้ที่แพ้เนื้อแดงทั้งที่ก่อนหน้านี้สามารถทานได้ปกติ และเมื่อคนไข้ได้ทานเนื้อแฮมเบอร์เก้อไปแล้วจะมีอาการภูมิแพ้ตามมาอย่างเช่น มีอาการบวม คัน ทางด้านนักวิทยาศาสตร์คาดว่าอาการแพ้เนื้อเหล่านี้เกิดมากจากเห็บ Lone star ที่แพร่กระจายมากในประเทศสหรัฐอเมริกา โดยเฉพาะในป่าที่มีพุ่มไม้หนาและต้นไม้ใหญ่ เนื่องจากเห็บสายพันธุ์นี้ก่อให้เกิดอาการแพ้เนื้อในคนได้ และมีเห็บอีก 2 สายพันธุ์อย่าง Castor Bean Tick พบในยุโรป และ Paralysis Tick พบในออสเตรเลีย ก่อให้เกิดโรคแพ้เนื้อเช่นกัน

ที่มา https://www.facebook.com/samrujlok/photos/a.478177772225.261896.146609607225/10152554294472226/?type=1&theater