แม่น้ำลัวร์ หนึ่งในแม่น้ำที่ดีที่สุดสำหรับนักท่องเที่ยว

แม่น้ำลัวร์
แม่น้ำลัวร์ ถือเป็นแม่น้ำที่ยาวที่สุดในประเทศฝรั่งเศส ด้วยควายาวกว่า 1,012 กิโลเมตร ตลอดสองข้างเต็มไปด้วยสถาปัตยกรรมและเมืองโบราณที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ เป็นที่ตั้งของพระราชวัง วัง ปราสาท และคฤหาสน์กว่าสามร้อยหลัง ปัจจุบันวังหรือคฤหาสน์ที่เป็นสมบัติส่วนบุคคลก็ใช้เป็นที่พำนัก มีบ้างที่เปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมได้ หรือบางแห่งก็เปลี่ยนไปเป็นโรงแรม

ที่มา https://www.facebook.com/samrujlok/photos/a.478177772225.261896.146609607225/10152555849287226/?type=1&theater