เครื่องบินเจ็ตส่วนตัวที่จะทำให้คุณมองเห็นทั้ง 360 องศา

เครื่องบินเจ็ตส่วนตัวที่จะทำให้คุณมองเห็นทั้ง 360 องศา

เครื่องบินเจ็ตส่วนตัวที่จะทำให้คุณมองเห็นทั้ง 360 องศา

เครื่องบินเจ็ตส่วนตัวที่จะทำให้คุณมองเห็นทั้ง 360 องศา

เครื่องบินเจ็ตส่วนตัวที่จะทำให้คุณมองเห็นทั้ง 360 องศา

Technicon Design's team ประเทศฝรั่งเศสได้ออกแบบเครื่องบินเจ็ตส่วนตัวที่จะทำให้ผู้โดยสารมองเห็นบรรยากาศได้ทั้ง 360 องศา สำหรับผู้โดยสารที่นั่งอยู่ภายในเครื่องบินลำนี้สามารถเห็นบรรยากาศข้างนอกได้ผ่านทางจอที่ติดตั้งอยู่ภายในตัวเครื่องบิน ภาพที่ได้นั้นมาจากกล้องที่ติดอยู่รอบ ๆ ตัวเครื่องบิน จึงทำให้ภายในมองออกไปเสมือนเครื่องบินเป็นกระจกใส แต่ยังความความเป็นส่วนตัวเพราะภายนอกไม่สามารถมองเข้ามาได้

ที่มา https://www.facebook.com/samrujlok/photos/pcb.10152564046332226/10152564036172226/?type=1&theater