ฟอสซิลสมองที่เก่าแก่ที่สุดในโลก

ฟอสซิลสมองที่เก่าแก่ที่สุดในโลก
นักวิทยาศาสตร์ค้นพบฟอสซิลของสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่า Lyrarapax ใกล้เมืองคุนหมิง ประเทศจีน จากการตรวจสอบพบว่ามันมีอายุมากถึง 520 ล้านปี จากการค้นพบแสดงให้เห็นถึงโครงสร้างของระบบประสาทที่น่าประหลาดใจบริเวณสมองของมัน และถือเป็นฟอสซิลสมองที่เก่าแก่ที่สุดในโลกอีกด้วย

ที่มา https://www.facebook.com/samrujlok/photos/a.478177772225.261896.146609607225/10152503129907226/?type=1&theater