พบภาพวาดโบราณอายุกว่า 4,300 ปี ใกล้มหาพีระมิดแห่งกิซ่า


นักโบราณคดีค้นพบภาพวาดบริเวณลุมฝังศพโบราณ ห่างจากมหาพีระมิดแห่งกิซ่า ประเทศอียิปต์ ไปทางทิศตะวันออกราว 300 เมตร หลุมฝังศพหลุมนี้เป็นของนักบวชที่มีชื่อว่า Persaneb มีการค้นพบครั้งแรกในศตวรรษที่ 19 แต่พึ่งได้รับการบูรณะเมื่อไม่นานมานี้ และได้ค้นพบภาพวาดโบราณที่แสดงให้เห็นถึงการใช้ชีวิตในประเทศอียิปต์ช่วง 4,300 ปีที่ผ่านมา (Photo:Maksim Lebedev)

ที่มา https://www.facebook.com/samrujlok/photos/a.478177772225.261896.146609607225/10152504452762226/?type=1&theater