Pemba flying fox หนึ่งในค้างคาวที่ใหญที่สุดในโลก

Pemba flying fox หนึ่งในค้างคาวที่ใหญที่สุดในโลก
Pemba flying fox เป็นหนึ่งในสายพันธุ์ของ ค้างคาวแม่ไก่ป่าฝน ที่ถือได้ว่าเป็นค้างคาวชนิดที่ใหญ่ที่สุดในโลก มันอาศัยอยู่ในแทนซาเนีย ตัวโตเต็มที่เมื่อกางปีกมีขนาดความยาวประมาณ 1.6 เมตร มีน้ำหนักประมาณ 400-650 กรัม มันมีใบหน้าที่คล้ายสุนัขจิ้งจอก และมีขนสีน้ำตาลอ่อน ปัจจุบันถูกคุกคามเรื่องที่อยู่อาศัยจนกลายเป็นสัตว์ที่เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์

ที่มา https://www.facebook.com/samrujlok/photos/a.478177772225.261896.146609607225/10152503044717226/?type=1&theater