หลุมยักษ์ลึกลับในไซบีเรีย

หลุมยักษ์ลึกลับในไซบีเรีย
นักวิทยาศาสตร์ได้เดินทางไปยังบริเวณของปล่องขนาดใหญ่นี้ ซึ่งตั้งอยู่ทางภาคเหนือของประเทศรัสเซียเพื่อตรวจสอบลักษณะทางภูมิศาสตร์ที่แปลกประหลาดนี้ มันมีลักษณะเป็นปล่องขนาดกว้างประมาณ 262 ฟุต นักวิทยาศาสตร์ไม่ทราบอย่างแน่ชัดว่าเกิดจากอะไร แต่คาดว่าเป็นผลมาจากภาวะโลกร้อนทำให้ก๊าซที่อยู่ใต้พื้นดินระเบิดและมีการปล่อยตัวออกมา 

ที่มา https://www.facebook.com/samrujlok/photos/a.478177772225.261896.146609607225/10152502458262226/?type=1&theater