หนึ่งในนกฮูกที่เล็กที่สุดในเมริกาเหนือ Northern saw-whet owl

ภาพน่ารักของนกฮูก northern saw-whet
Northern saw-whet owl หนึ่งในนกฮูกที่เล็กที่สุดในเมริกาเหนือ โดยทั่วไปแล้วโตเต็มที่มีขนาดความยาวเพียง 17-22 เซนติเมตร และมีน้ำหนักเฉลี่ย 80 กรัม มักจะทำรังอยู่บนต้นสน หรือต้นไม้ที่มีการผลัดใบ โดยจะออกหากินในเวลากลางคืนจับสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดเล็กเป็นอาหาร พวกมันเป็นนกฮูกที่ชอบส่งเสียงร้องโดยเฉพาะในช่วงเมษายนจนถึงเดือนมิถุนายนซึ่งเป็นช่วงหาคู่ของพวกมัน (Photo: Psithyrus)

ที่มา https://www.facebook.com/samrujlok/photos/a.478177772225.261896.146609607225/10152513217247226/?type=1&theater