แมลงสายพันธุ์ใหม่ถูกพบในจีน (Order Megaloptera)

แมลงสายพันธุ์ใหม่ถูกพบในจีน
แมลงสายพันธุ์ใหม่นี้ถือเป็นแมลงน้ำที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก ถูกค้นพบได้ที่เมืองเฉิงตู มณฑลเสฉวน ประเทศจีน จัดอยู่ในอันดับ Megaloptera เมื่อกางปีกทั้ง 2 ข้างแล้วมีความยาวได้ถึง 21 เซนติเมตร สามารถพบได้ตามทะเลสาบ บ่อ หรือหนองน้ำ ขากรรไกรขนาดใหญ่ของพวกมันมีไว้สำหรับดึงดูดเพศเมีย

ที่มา https://www.facebook.com/samrujlok/photos/a.478177772225.261896.146609607225/10152517695202226/?type=1&theater