รถไฟเหาะสุดหวาดเสียวในญี่ปุ่น Fujiyama roller coaster

รถไฟเหาะสุดหวาดเสียวในญี่ปุ่น
Fujiyama roller coaster เป็นรถไฟเหาะที่ตั้งอยู่ภายในฟูจิคิวไฮแลนด์ สวนสนุกขนาดใหญ่ใกล้ภูเขาไฟฟูจิ ประเทศญี่ปุ่น เปิดให้เล่นมาตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 1996 มันเคยเป็นรถไฟเหาะที่สูงที่สุดในโลกด้วยความสูง 79 เมตร และยังเคยเป็นรถไฟเหาะที่มีความเร็วที่สุดในโลกด้วยความเร็วสูงสุด 130 กิโลเมตรต่อชั่วโมง

ที่มา https://www.facebook.com/samrujlok/photos/a.478177772225.261896.146609607225/10152517969322226/?type=1&theater