กุ้งพยาบาล Cleaner Shrimp

Cleaner shrimp กุ้งพยาบาล
Cleaner shrimp เป็นชื่อเรียกกุ้งที่คอยทำความสะอาดให้กับสัตว์ตัวอื่นๆ ในท้องทะเล ถือเป็นความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศอย่างหนึ่ง เนื่องจากสัตว์ที่ถูกทำความสะอาดนั้นได้รับผลประโยชน์โดยได้นำปรสิตต่างๆออกจากร่างกาย ส่วนกุ้งก็ได้รับสารอาหารจากปรสิต

กุ้งพยาบาลจะมีเขตพื้นที่สำหรับทำความสะอาด และจะมีกุ้งตัวที่โยกไปมาแสดงว่าพวกมันพร้อมที่จะทำความสะอาดให้กับสัตว์ที่ว่ายเข้ามาในพื้นที่ทำความสะอาดแล้ว จากนั้นกุ้งพยาบาลก็จัดการทำความสะอาดให้กับสัตว์นั้นๆ ไม่ว่าจะเป็นปรสิตที่อยู่ในปากหรือผิวหนังรอบตัว

ที่มา https://www.facebook.com/samrujlok/photos/a.478177772225.261896.146609607225/10152517179752226/?type=1&theater