ปอมเปอี (Pompeii) 1 ใน 10 เมืองถูกลืม ที่ได้รับการค้นพบ

ปอมเปอี (Pompeii) 1 ใน 10 เมืองถูกลืม ที่ได้รับการค้นพบ
นครปอมเปอี (Pompeii) เป็นเมืองนครโรมันที่ถูกฝังบางส่วนในแคว้นกัมปาเนีย ประเทศอิตาลี ปอมเปอีถูกทำลายบางส่วนและถูกฝังได้เถ้าและหินภูเขาไฟหนา 4 ถึง 6 เมตร ปอมเปอีสาบสูญไปเกือบ 1,700 ปี ก่อนมีการค้นพบใหม่ในปี 1748 ปัจจุบันถูกประกาศให้เป็นมรดกโลกจากยูเนสโก ปอมเปอีถือเป็นหนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมที่สุดของอิตาลี

ที่มา https://www.facebook.com/samrujlok/photos/a.478177772225.261896.146609607225/10152517059282226/?type=1&theater