คนไม่ดี มีลักษณะอย่างไร The bad ones look like?

คิดไม่ดี [3]
คิดขโมยของคนอื่น
คิดทำร้ายผู้อื่น
สนับสนุนคนที่ทำผิด
พูดไม่ดี [4]
พูดโกหก
พูดยั่วยุ เย้าแหย่
พูดคำหยาบคาย
เพ้อเจ้อไปเรื่อย
ทำไม่ดี [3]
ฆ่า
ขโมย
เจ้าชู้