น้ำตก Godafoss ในช่วงฤดูหนาวGoðafoss เป็นหนึ่งในน้ำตกที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไอซ์แลนด์ ตั้งอยู่ทางภาคเหนือของกลางไอซ์แลนด์ เกิดจากน้ำในแม่น้ำ Skjálfandafljót ที่เกิดจากการละลายของธารน้ำแข็งVatnajökull ลักษณะน้ำตกมีความสูง 12 เมตร ความกว้าง 30 เมตร ในช่วงฤดูหนาวน้ำตกจะมีลักษณะเป็นน้ำแข็ง

ที่มา https://www.facebook.com/samrujlok/photos/a.478177772225.261896.146609607225/10152519796862226/?type=1&theater