มอธพื้นเมืองในอเมริกาเหนือ Dot Lined White Moth

มอธพื้นเมืองในอเมริกาเหนือ
      Dot Lined White Moth มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Artace cribraria เป็นผีเสื้อกลางคืนที่พบได้ในทวีปอเมริกาเหนือ เมื่อกางปีกมีขนาดประมาณ 2.5-6.2 เซนติเมตร สีบนร่างกายของมันจะเป็นสีขาว มีลายสีดำแทรกเป็นบางส่วนของร่างกาย สามารถพบได้ในช่วงเดือนมิถุนายนถึงกันยายน มันจะทำรังอยู่ตามใบของต้นโอ๊ก ต้นเชอร์รี่ ลักษณะรังจะเป็นสีขาว (Photo:Gilma Jeannette Ospino Ferreira-Norman)

ที่มา https://www.facebook.com/samrujlok/photos/a.478177772225.261896.146609607225/10152519652232226/?type=1&relevant_count=1