แนวคิดสวนลอยฟ้าในกรุงโซล
Skyfarm เป็นอาคารที่ถูกออกแบบมาเพื่อจะสร้างขึ้นในกรุงโซลเมืองหลวงของประเทศเกาหลีใต้ ได้รับการออกแบบโดย Aprilli Design Studio ลักษณะมีความสูง 160 เมตร มีพื้นที่กว่า 144,000 ตารางเมตร ออกแบบมาเพื่อต้องการให้เป็นสวนกลางเมือง โดยเน้นการปลูกผักแบบผักไฮโดรโปนิกส์ เพื่อให้ประชาชนใกล้เคียงได้ทานผักสดๆ และเพิ่มพื้นที่ดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์