มัสยิคเก่าแก่ของชาวบรูไน | Sultan Omar Ali Saifuddin Mosque

Sultan Omar Ali Saifuddin Mosque มัสยิคเก่าแก่ของชาวบรูไน
Sultan Omar Ali Saifuddin Mosque ตั้งอยู่ในเมืองบันดาร์เสรีเบกาวัน ประเทศบรูไนมัสยิดหลังนี้มีรูปแบบสถาปัตยกรรมแบบโมกุลผสมผสานกับรูปแบบอิตาเลียน ดำเนินการสร้างโดยสุลต่านโอมาร์ อาลี ไซฟัดดินที่ 3 พระราชบิดาของสุลต่านองค์ปัจจุบัน และสร้างเสร็จในปี 1958 มัสยิดแห่งนี้มีความงดงามจนได้ชื่อว่า มินิทัชมาฮาล

ที่มา https://www.facebook.com/samrujlok/photos/a.478177772225.261896.146609607225/10152519176882226/?type=1&theater