ทำไมโคอาล่าชอบโอบเกาะต้นไม้?

โคอาล่าโอบเกาะต้นไม้

        จากการศึกษาของนักวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเมลเบิร์น พบว่าเหตุที่โคอาล่าชอบโอบต้นไม้นั้นเพราะต้นไม้ช่วยให้อากาศในร่างกายมันเย็นลงเป็นการปรับตัวเพื่อความอยู่รอด เนื่องจากต้นไม้มีอุณหภูมิประมาณ 9 องศาเซลเซียส ซึ่งถือว่าต่ำกว่าอุณหภูมิในอากาศอยู่มาก ในช่วงหน้าร้อนพวกมันจึงใช้ชีวิตส่วนใหญ่ในการเกาะและโอบอยู่ตามต้นยูคาลิปตัส

        โคอาล่านั้นเป็นสัตว์กินใบยูคาลิปตัสเป็นอาหาร ฟันและระบบย่อยอาหารถูกพัฒนามาให้สามารถกินและย่อยใบยูคาลิปตัสได้ ใบยูคาลิปตัวมีสารอาหารน้อยมาก และยังมีสารที่มีพิษต่อสัตว์ แต่ระบบย่อยอาหารของโคอาลามีการปรับตัว ทำให้สามารถทำลายพิษนั้นได้