เทือกเขาสุดงดงามในอิตาลี Dolomites mountains        เทือกเขาแห่งนี้เป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขาแอลป์ ตั้งอยู่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศอิตาลี ถือเป็นแนวเทือกเขาที่มีความงดงามมากที่สุดในโลก ในแต่ละปีมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเล่นสกี ปีนเขา เดินป่า เป็นจำนวนมาก ในปี 2009 เทือกเขาแห่งนี้ถูกประกาศให้เป็นมรดกโลกโดยยูเนสโก