ภาวะอารมณ์เศร้าหลังคลอด คือ

ภาวะอารมณ์เศร้าหลังคลอด คืออะไร        โดยทั่วไปผู้หญิงหลังคลอดใหม่ๆ ภายในสัปดาห์แรก อาจมีอาการร้องไห้ง่าย อารมณ์แปรปรวน หงุดหงิด หรือวิตกกังวล ซึ่งพบได้ราว 85% ของผู้หญิงหลังคลอด ภาวะนี้จะเรียกว่า ภาวะอารมณ์เศร้าหลังคลอด (Postpartum Blues) โดยภาวะนี้จะเป็นอยู่เพียงชั่วคราวและมักดีขึ้นได้เองในเวลาไม่เกิน 2 สัปดาห์

มูลนิธิสำรวจโลก สร้างโอกาส พัฒนาคุณภาพชีวิต
ข้อมูล http://goo.gl/och1qp