สะพานคู่รักปาริส หรือ ปงเดซาร์

        ปงเดซาร์ ( Pont des Arts) เป็นสะพานคนเดินเท้าข้ามแม่น้ำแซนในปารีส เชื่อมระหว่างสถาบันแห่งฝรั่งเศสกับจัตุรัสหน้าพิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ สะพานแห่งนี้สร้างขึ้นราวปี 802-1804 ในสมัยจักรพรรดินโปเลียนที่ 1 และมีการสร้างสะพานขึ้นใหม่ช่วงปี 1981-1984

สะพานคู่รัก
จัดแสดงงานศิลปะ

        ปัจจุบันนิยมใช้เป็นสถานที่จัดแสดงงานศิลปะ และเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญแห่งหนึ่งของปารีส จากตำนาน "สะพานคู่รัก" ที่คู่หนุ่มสาวนิยมนำกุญแจสลักชื่อของตัวเองมาแขวนไว้กับราวสะพาน และโยนลูกกุญแจลงแม่น้ำแซน

        ในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมามีรายงานว่าบางส่วนของสะพานแห่งนี้มีการทรุดตัวลงอันเนื่องมาจากกุญแจจำนวนมากที่นักท่องเที่ยวนำมาแขวนไว้