เต้ารับปลั๊กไฟประเทศต่างๆ

เต้ารับปลั๊กไฟประเทศต่างๆ

        สำหรับในประเทศไทยนั้นปลั๊กที่ใช้กันมีทั้งแบบ 2 ตา และ 3 ตา หากนักท่องเที่ยวเดินทางไปต่างประเทศควรจะศึกษาเรื่องปลั๊กไฟ เพราะขนาดของกระแสไฟฟ้าในแต่ละประเทศไม่เท่ากัน สำหรับประเทศไทยนั้นใช้ 220 โวลต์ ประเทศญี่ปุ่นใช้ 100 โวลต์ ประเทศอังกฤษใช้ 230 โวลต์ ประเทศสหรัฐอเมริกาใช้ 120 โวลล์ เป็นต้น ซึ่งในปัจจุบันมีอะแดปเตอร์ที่สามารถปรับรูปแบบให้เสียบใช้กับเต้าเสียบได้ทุกประเภททั่วโลก