สามีควรปฎิบัติต่อภรรยาสามีควรปฎิบัติ 5 อย่างคือ

1. ให้เกียรติ
2.ไม่ดูถูก
3.ไม่นอกใจ
4.ให้ความเป็นใหญ่ในหน้าที่
5.ให้เครื่องประดับ