ข้อปฎิบัติของทางไม่เหลือกรรม


การเจตนา เป็นกรรม
เหตุเกิดของกรรม มีเพราะการเกิดความรู้สึก
การดับแห่งกรรม มีได้เพราะการดับของความรู้สึก
มรรคมีองค์ 8 นี้เอง เป็น ...ข้อปฎิบัติของทางไม่เหลือกรรม