หากจิตใจสงบเพียงพอ


หากจิตใจสงบเพียงพอ ก็จะเห็นต่างจากเดิม เปรียบเหมือนผู้ที่กำลังวิ่ง ไม่อาจเห็นอะไรๆได้ชัดเจนเท่าผู้ที่กำลังนั่งอยู่นิ่ง

หาก...