โศกเศร้าเกิดจากรัก


ธรรมกับชีวิต
  • ความโศกเศร้า ย่อมเกิดมาจากความรัก
  • ความกลัว ย่อมเกิดมาจากความรัก
  • เมื่อหนีพ้นจากความรักแล้ว
  • ความโศกเศร้าย่อมไม่มี
  • แล้วความกลัวจะมีมาแต่ไหนเล่า?

หากจะกลัวความโศกเศร้า ก็น่าจะไปบวชโน้น เพราะความโศกเศร้า มีเป็นธรรมดาในชีวิต