Spike-headed Katydid แมลงที่สายพันธุ์ที่เกี่ยวเนื่องกับตั๊กแตน และจิ้งหรีด


Spike-headed Katydid เป็นแมลงที่สายพันธุ์ที่เกี่ยวเนื่องกับตั๊กแตน และจิ้งหรีด เป็นแมลงที่มีสีเขียวสดใสสวยงาม มีหนามเล็ก ๆ ทั่วร่างกายแม้แต่ขาของมัน หัวมีขนาดใหญ่กว่าตั๊กแตน และมีลักษณะเหมือนมงกุฏ ด้านบนจะเป็นหนามสีแดง อาศัยอยู่ในเขตป่าฝนอเมซอน