ถ้ำมั่วเกาคูหรือถ้ำตุนหวง (Dunhuang Caves) : ถ้ำพระพุทธรูปพันองค์


ถ้ำมั่วเกาคู ชื่อทั่วไปเรียกว่า ถ้ำพระพุทธรูปพันองค์ ได้รับการยกย่องว่าเป็นสิ่งที่มีคุณค่าสูงสุดทางวัฒนธรรมที่พบในศตวรรษที่ 20 เป็น"พิพิธภัณฑ์ลูฟร์บูรพา" ถ้ำนี้ตั้งอยู่ที่เมืองตุนหวง ภาคตะวันตกของจีน เลื่องชื่อลือนามด้วยจิตรกรรมผนังถ้ำและรูปปั้นหลากสี เริ่มก่อสร้างในยุคสมัยก่อนราชวงศืฉิน ยุค 16 แคว้น เมื่อ 1700 ปีก่อน ต่อมามีการก่อสร้างในยุคสมัยต่อไปรวมเวลาประมาณ 1000 ปี จนพัฒนากลายเป็นกลุ่มถ้ำที่มีขนาดในปัจจุบัน

ถ้ำที่ค้นพบมีจำนวน 735 ถ้ำ จิตรกรรมผนังถ้ำคิดเป็นพื้นที่รวม 45,000 ตารางเมตร รูปดินปั้นหลากสี 2,415 รูป เป็นถ้ำหินพุทธศิลป์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุด และเนื้อหาสมบูรณ์ที่สุดในโลกปัจจุบัน ถ้ำคัมภีร์ที่พบในปัจจุบัน มีโบราณวัตถุจำนวนกว่า 50,000 ชิ้น ซึ่งเป็นแหล่งกำเกิดของการศึกษาวิจัยเรื่องตุนหวงศึกษา ซึ่งเป็นวิชาที่วิจัยคัมภีร์และศิลปกรรมตุนหวงโดยเฉพาะ และเมื่อปี 1987 ได้รับการบันทึกเข้าในบัญชีรายชื่อมรดกวัฒนธรรมของโลก