Gemini North : กล้องโทรทรรศน์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกGemini North : กล้องโทรทรรศน์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก

กล้องโทรทรรศน์ที่ใหญ่ที่สุดในปัจจุบันสามกล้อง ได้แก่ กล้องโทรทรรศน์เจมินีนอร์ท (Gemini North) ซุบะรุ (Subaru) และเคก (Keck) ล้วนตั้งเรียงรายอยู่บนยอดเขาเมานาเคอา (ภูเขาไฟในรัฐฮาวาย) ซึ่งสูง 4,205 เมตร

หอดูดาวบนยอดเขาเมานาเคอาเหล่านี้มีทั้งกล้องโทรทรรศน์เจมิไนขนาด 8.1 เมตร อยู่ในโดมทรงหัวหอมสีเงิน ล้อมรอบด้วยฉากบังลม ฉากจะเลื่อนออกตอนย่ำค่ำกลายเป็นหน้าต่างสูงขนาดตึกสามชั้นที่เปิดรอบแนวสามในสี่ของหอดูดาวเพื่อระบายอากาศ และยังเผยให้เห็นภาพรอบทิศของมหาสมุทรแปซิฟิกสีครามจนถึงเกาะเมาอีและไกลออกไป

อุปกรณ์ดิจิทัลหลักทั้งสี่ชิ้นของหอดูดาวแห่งนี้ประกอบด้วยกล้องถ่ายภาพและสเปกโทรมิเตอร์ ซึ่งล้วนหนักพอๆกับรถยนต์ แต่ละชิ้นราคาประมาณห้าล้านดอลลาร์สหรัฐ ติดตั้งบนฐานหมุนรอบจุดโฟกัสของกล้องโทรทรรศน์ และสามารถหมุนเข้าใช้งานได้ภายในเวลาไม่กี่นาที