นกอัลบาทรอส (Albatross)


นกอัลบาทรอส (Albatross) เป็นนกที่มีขนาดช่วงปีกที่ยาวและมันสามารถบินได้ไกลและนานกว่าสัตว์ในตระกูลนกชนิดอื่นๆ และจากการติดตามพวกมันทางดาวเทียมพบว่า นกอัลบาทรอสบางตัวใช้ระยะเวลาในการบินรอบโลก เพียง 2 เดือนเท่านั้น และยังสามารถลอยตัวอยู่กลางอากาศโดยที่ไม่กระพือปีกเลยได้นานถึง 6 วัน

http://www.nextsteptv.com/?p=1432