ปลากินยุง (Mosquito Fish)ปลากินยุง (Mosquito Fish) หรือเรียกว่าปลาแกมบูเซีย มีลักษณะเด่นคือ กินลูกน้ำซึ่งเป็นตัวอ่อนของยุงได้จำนวนมาก แม้เป็นลูกปลาเกิดใหม่