ลิงทองยูนนาน (Golden snub-nosed monkey)

ลิงทองยูนนาน

Golden snub-nosed monkey หรือ ลิงทองยูนนาน หรือลิงจมูกเชิดสีทอง มีขนยาวหลายสี สูง 51-83 ซม. หางยาว 55-97 ซม.สัตว์หายากอีกชนิดหนึ่งของยูนนาน