ปราสาท วินเซอร์ อังกฤษ (Windsor Castle)


        Windsor Castle, England ปราสาท วินเซอร์ มีอายุกว่า 1,000 ปีเป็น 1 ในที่พักอาศัยของพระราชินีอังกฤษและยังเป็นปราสาทที่ยังมีการพักอาศัยที่ใหญ่ และเก่าแก่ที่สุดในโลก มีการเปิดบางส่วนให้นักท่องเที่ยวเข้าชม เช่น State Apartments หรือ St. George’s Chapel และสิ่งที่ทุกคนรอคอยคือ เวลา 11 โมงของทุกวันระหว่างเดือนเมษายน – กรกฎาคม จะมีการเปลี่ยนกะของทหาร ซึ่งเหมือนแสดงเดินพาเหรดให้กับนักท่องเที่ยวได้ชมกัน

http://www.facebook.com/photo.php?fbid=10151072876057226&set=a.478177772225.261896.146609607225&type=1&theater