ปราสาทนกกระสาขาว ญี่ปุ่น


        Himeji Castle, Japan ปราสาท Himeji หรือ ปราสาทนกกระสาขาว ประเทศญี่ปุ่น ติดอันดับปราสาทที่สวยงามที่สุดโลก เพราะความสวยงามของตัวปราสาทเอง รวมไปถึงสภาพแวดล้อมรอบข้างด้วย Himeji Castle มีการบำรุงรักษาอย่างดีมาตลอดตั้งแต่ศตวรรษที่ 17 ปราสาท Himeji ตึกกลางมีทั้งหมด 7 ชั้น ตึกซ้ายและขวามี 4 ชั้น และตึกทางตะวันตกเฉียงเหนือมี 5 ชั้นด้วยกัน และได้รับคัดเลือกเป็นมรดกโลกโดย UNESCO เมื่อปี 1993

http://www.facebook.com/photo.php?fbid=10151072629032226&set=a.478177772225.261896.146609607225&type=1&theater