กระรอกบิน (Woolly Flying Squirrel)


        กระรอกบิน (Woolly Flying Squirrel) โดยที่มันจะใช้ปีกบาง ๆ ใต้แขนและเชื่อมกับขาทั้งสองข้างช่วยพยุง ทำให้สามารถบินได้เสมือนเป็นร่มชูชีพถ่วงน้ำหนักอยู่ในอากาศ มีขนาด 5-12 นิ้ว มีหางที่มีลักษณะพุ่มขนาดใหญ่ โดยทางวิทยาศาตร์เชื่อว่ามันสูญพันธุ์ไปแล้วเมื่อ 70 ปีก่อน แต่มีการพบกระรอกบินอีกครั้งเมื่อปี คศ.1995 ในทางตอนเหนือของปากีสถาน

http://www.facebook.com/photo.php?fbid=10151073058772226&set=a.478177772225.261896.146609607225&type=1&theater