เหตุการณ์ แมงดาทะเลชุมนุม ชายฝั่ง หาคู่

        บริเวณชายฝั่งทะเลที่อ่าวเดลาแวร์ แหลมเมย์ รัฐนิวเจอร์ซีย์ สหรัฐอเมริกา จะเกิดเหตุการณ์แมงดาทะเลมาชุมนุมที่ชายฝั่งจำนวนมากในยามพลบค่ำ เพื่อหาคู่ โดยจะเกิดขึ้นตอนน้ำขึ้น วันที่พระจันทร์เต็มดวง ช่วงเดือนพฤษภาคมของทุกปี

http://www.facebook.com/photo.php?fbid=10151063934552226&set=a.478177772225.261896.146609607225&type=1&theater