ฝักพืชวานิลลา (Vanilla Fragans)        กลิ่นวานิลลาแท้ๆ สกัดมาจากฝักพืชวานิลลา เป็นไม้เลื้อยในวงศ์กล้วยไม้ พันธุ์ที่ปลูกเป็นเชิงการค้ามีชื่อวิทยาศาสตร์ ว่า Vanilla Fragans

ที่มา http://www.facebook.com/photo.php?fbid=10151052830422226&set=a.10150355040307226.368113.146609607225&type=1&theater